Bude naše zdravotníctvo závislé na PENTE ?

Autor: Peter Visolajský | 6.2.2019 o 18:28 | Karma článku: 10,10 | Prečítané:  11762x

Otvorený list lekárov premiérovi. Ak sa nič nezmení a bude pokračovať likvidácia UNB popri úspešnej výstavbe nemocnice PENTY, bude to znamenať zánik národnej nemocnice a nebezpečnú závislosť Slovenska od finančnej skupiny.

                                                                                      V Bratislave dňa  6. 2. 2019

 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

vzhľadom na závažnosť problému, ktorý sa dotýka každého obyvateľa Slovenska a keďže sme už všetky snahy a komunikáciu s Ministerstvom zdravotníctva bezvýsledne vyčerpali, obraciame sa na Vás v tomto otvorenom liste.

V posledných týždňoch rezonuje v médiách absurdná kauza, v ktorej sa personál špičkovej slovenskej kliniky v najdôležitejšej slovenskej nemocnici  v zúfalstve obracia na občanov, aby im konečne kúpili operačné stoly a mohli operovať,  liečiť a zachraňovať životy. Z informácií, ktoré odzneli v médiách môže mať aj bežný občan pocit, že ide o cieľavedomý útlm lukratívneho pracoviska v prospech novovznikajúcej kliniky, vo vlastníctve finančnej skupiny.  Žiaľ musíme verejne povedať, a tvrdíme to s plnou vážnosťou, že toto je len špička obrovského ľadovca ešte väčších problémov Univerzitnej nemocnice Bratislava a tým celého slovenského zdravotníctva, pretože ide o našu národnú nemocnicu.

Takmer denne médiá prinášajú informácie z oddelení tejto nemocnice ako je obmedzená ich prevádzka, lebo tam chýbajú zdravotné sestry.  Celé Slovensko videlo, v akých podmienkach privádzajú deti na svet naše ženy, zažilo pokazený nemocničný kotol, keď v mraze museli byť pacienti a tehotné rodičky posielaní z koncovej a univerzitnej nemocnice preč. Internet je plný fotiek od pacientov zachytávajúcich rozpadajúce sa postele, opadávajúce  omietky, plesnivé steny a  netesniace okná.  Ešte vážnejší je personálny problém, starší a skúsenejší lekári odchádzajú, mladých lekárov nemocnica nenaberá a ak sú aj prijatí, už sa na univerzitných klinikách nemajú od koho učiť. A to hovoríme o pracoviskách, kam sa chodí učiť väčšina lekárov zo Slovenska.

My lekári – občania Slovenska,  sa hanbíme, keď nám v službe pacientov – turistov, ktorí prišli obdivovať  naše hlavné mesto , privezú do nemocnice na Mickiewiczovej  ulici. Často sa nás pri vyšetrení opätovne  pýtajú, či sa skutočne nachádzajú v univerzitnej nemocnici  v Európskej únii. Rovnako keď sa naši zahraniční kolegovia zaujímajú o výsledky našich štúdií a spýtajú sa, či by sa mohli prísť pozrieť na naše pracovisko, často nevieme nájsť diplomatickú odpoveď, pretože sa bojíme zahanbenia.  Absolventi stredných škôl si pri pohľade na tento stav Univerzitnej nemocnice vyberú radšej štúdium v Brne alebo v Olomouci. Rovnako absolventi našej najväčšej lekárskej fakulty sú priestormi nemocnice počas celého 6-ročného lekárskeho štúdia takmer denne domotivovaní a takto prichádzame o kvalitných budúcich lekárov, akých si západné krajiny kupujú za veľké platy. Problémy Univerzitnej nemocnice Bratislava následne spôsobujú ďalšie personálne problémy ostatným nemocniciam Slovenska.  V tomto stave našej najreprezentatívnejšej nemocnice v štáte  sú opatrenia ako prijatie viac študentov na lekársku fakultu žiaľ neúčinným opatrením. Nemožno sa čudovať, že pre mladé dievčatá z Bratislavy a okolia nie je žiadna výzva pracovať v zastaranej a rozpadajúcej sa  nemocnici ako zdravotná sestra.

Takmer 30 rokov bola pre lekárov a sestry, ale aj pre pacientov aspoň malou nádejou stavba nemocnice na Rázsochách. Avšak v týchto mesiacoch prichádzame aj o túto poslednú nádej. Najprv prišla vláda a  ministerstvo s návrhom nereálne malej univerzitnej nemocnice Rázsochy (navrhovaný počet lôžok bol menší ako pri najmenšej fakultnej nemocnici Slovenska). Návrh tejto plánovanej nemocnice nebol dokonca konzultovaný ani s lekárskymi, či sesterskými kapacitami, ani s Lekárskou fakultou UK.  Pri argumentácii najväčších odborných kapacít a s prihliadnutím na zahraničné skúsenosti (Česká republika) , že univerzitná nemocnica na svoju udržateľnú funkciu potrebuje minimálne 1200 lôžok, nám bolo zo strany ministerstva povedané, že nemocnica Rázsochy – koncová nemocnica Slovenska  nemôže mať viac ako 653 lôžok, lebo kapacita nemocničného parkoviska nedovolí viac parkovacích miest. Ministerstvo zdravotníctva ďalej argumentovalo, že vodný zdroj nemocnice bude dostatočný len pre 653 lôžok (asi netreba zdôrazňovať, že bývalý projekt  Nemocnice Rászochy s tým istým vodným zdrojom  bol projektovaný na takmer trojnásobok, teda na 1700 lôžok) . Iste pán premiér chápete, že pri takýchto absurdných argumentoch ministerstva,  začnú mať ľudia podozrenie, že ministerskí úradníci akoby pracovali pre niekoho iného ako je štát. Váhu týmto  podozreniam pridáva i fakt, že ani ministerstvom plánovaná mininemocnička s 653 lôžkami sa ani len neprojektuje, nieto, že by sa už stavala. Projekt nemocnice Rázsochy – výstavba národnej nemocnice bol ministerstvom ponechaný napospas obštrukciám vo verejnom obstarávaní. Boli sme svedkami neustálych posunov a často pochybne odôvodňovaných odkladov termínov.   V súčasnosti sú stavba a projekt nemocnice na Rázsochách prakticky zastavené.

Prednedávnom sme sa dozvedeli výbornú správu, že v Martine sa ide stavať čisto nová nemocnica. Nemocnica tam bola prednedávnom navrhnutá spolu s lekárskymi kapacitami a lekárskou fakultou, poľahky prebehlo schvaľovanie, médiá informovali o novom projekte a v roku 2022 by mala byť martinská nemocnica dokončená.  Určite Vám patrí vďaka  za túto novú nemocnicu, avšak pýtame sa, prečo to v Martine ide a v Bratislave nie?  Čím by mohol byť motivovaný zámer brzdiť novú štátnu nemocnicu v Bratislave?  Komu vyhovuje, že ministerstvo zdravotníctva v projekte novej nemocnice v Bratislave tak flagrantne zlyháva? 

V Bratislave, na rozdiel od Martina,  chce postaviť nemocnicu okrem štátu i finančná skupina PENTA. Nie je  práve toto je ten zásadný rozdiel medzi Martinom a Bratislavou? Každému je jasné, že miliónový biznis plán finančnej skupiny PENTA s ich nemocnicou Bory má jediné veľké riziko – funkčnú štátnu nemocnicu.

Vážne podozrenia budí i personálne obsadenie tímu na MZ SR . Ako bolo medializované, pani inžinierka Jana Kišková sa podieľala na projekte nemocnice Bory, patriacej finančnej skupine PENTA, a  do januára 2017 tri roky pracovala pre PENTU.  Vo februári 2017 nastúpila do štátnej Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde pôsobila ako poradkyňa pre stratégiu a rozvoj a zároveň je šéfkou tímu pre projekt Rázsochy.  Ako si možno vysvetliť fakt, že ak táto osoba  pracuje na projekte nemocnice PENTY, projekt ide podľa plánu a žiadne termíny sa neposúvajú a keď tá istá osoba príde robiť na ministerstvo zdravotníctva na projekte štátnej nemocnice tak sa termíny posúvajú a stavba sa odkladá?  

Vážený pán premiér, dovoľujeme si Vám ako lekári štátnych nemocníc, na ktorých pleciach je podstatná časť ústavných povinností štátu voči svojim občanom, verejne adresovať vážne podozrenie, že útlm Univerzitnej nemocnice v Bratislave, aký v posledných 2-3 rokoch zažívame  je cielený a chcený. Rovnako neustále nominovanie nekompetentných riaditeľov, alebo obštrukcie zo strany vedenia, či už sa týkajú náboru nového personálu, nákupu nových prístrojov, či rekonštrukcie priestorov, možno len s veľkou fantáziou vysvetliť iba „ nekompetentnosťou “ .   Už dlhšiu dobu sa vážne problémy Univerzitnej nemocnice neriešia, pri odchode personálu nie je ani len proklamovaná snaha aby daný personál zostal. Výpadok dvoch z troch operačných stolov na neurochirurgii, pričom vyše roka opakovane o tieto stoly žiadali ako vedenie nemocnice tak i samotné ministerstvo, je dokázateľná ukážka tohto stavu. A komu tento stav vyhovuje je ľahko identifikovateľný. 

Dnes Univerzitná nemocnica Bratislava funguje napriek tomu, že jej budovy, priestory a vybavenie už nespĺňajú kritériá národnej nemocnice v Európskej únii, ale ak sa nič nezmení pán premiér a bude pokračovať jej likvidácia popri úspešnej výstavbe súkromnej nemocnice PENTY, Univerzitná nemocnica príde aj o personál a to bude znamenať zánik koncovej štátnej nemocnice,  koniec národnej nemocnice Slovenska. Bude to znamenať nebezpečnú závislosť Slovenskej republiky od finančnej skupiny PENTA.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na závažnú okolnosť, ktorú je potrebné zohľadniť  v stratégii bezpečnosti štátu vzhľadom na dôležitosť  koncovej a univerzitnej nemocnice  v systéme základných úloh štátu. 

Zaznievajú hlasy z opozície a dokonca už i z ministerstva a realita tomu nasvedčuje, že úlohy súčasnej Univerzitnej nemocnice v Bratislave z veľkej časti  preberie plánovaná nemocnica Bory, patriaca finančnej skupine PENTA. Vo svetle posledných udalostí,  v ktorých médiá  spájajú finančnú skupinu PENTA s kauzami ako Panama Papers, Privatbanka, Gorila, medializovaný najväčší tunel v slovenskom zdravotníctve – vytiahnutie vyše 430 miliónov eur zo zdravotnej poisťovne Dôvera a posledné medializované prepojenia na pána Kočnera si kladieme otázku, či je v záujme nášho štátu vložiť najdôležitejšiu a kľúčovú nemocnicu do rúk tejto finančnej skupiny s tak vážne zničenou povesťou.

Treba zdôrazniť, že záujmy vlastníka súkromnej nemocnice sa môžu meniť a keď po pár rokoch fungovania súkromnej nemocnice Bory vlastník prehodnotí svoje podnikanie a rozhodne sa štruktúru nemocnice Bory zmeniť, alebo nemocnicu zatvorí  ako chceme občanom tohto štátu garantovať, že  ich ústavné právo na zdravotnú starostlivosť bude naplnené?  Ústavné práva občanov predsa nemôžeme prenášať na plecia  finančných skupín. Štát môže garantovať svojim občanom len tie ústavné práva, ktoré dokáže plniť. Ak nebude mať v rukách rozhodujúce nemocnice, tak štát  nemôže tieto ústavné práva nijako garantovať.

Problém podľa nášho názoru cieleného útlmu UNB je tak závažný pre všetkých obyvateľov štátu a je dôležitý aj z pohľadu ústavných povinností tohto štátu, že si vyžaduje riešenie priamo premiéra Slovenskej republiky a slovenského parlamentu.  Rovnako sme toho názoru, že samotný minister zdravotníctva v tak závažných okolnostiach ako je konkurencia nemocnice finančnej skupiny s prvkami oligarchie  už nemá dostatočnú silu aby dokázal priebeh zvrátiť.

Je verejne známy fakt, že ministerstvo a naše zdravotníctvo je zmietané rôznymi záujmovými skupinami , ľudia tohto štátu pri pohľade na finančnú silu týchto skupín sú už skeptickí. Ale je nevyhnutné aby sme si všetci uvedomili a aby finančné skupiny pocítili, že najväčšou záujmovou skupinou v demokracii sme my , občania tohto štátu.

Uvedomujeme si vážnosť situácie a preto sme sa rozhodli konať. Oslovujeme Vás týmto listom a máme ešte nádej, že s pomocou verejnosti pán premiér zasiahnete. 

My lekári a pacienti Slovenskej republiky Vás touto otvorenou výzvou žiadame,

  • aby sa stavba novej Národnej nemocnice Slovenska, nemocnice Rázsochy,  stala národným záujmom najvyššej priority, 
  • aby bola urgentne prijatá legislatíva, ktorá pri zachovaní transparentnosti zabráni obštrukciám pri obstarávaní a zabezpečí čo najskoršiu výstavbu a prevádzku Národnej nemocnice Slovenska,
  • aby projekt novej Národnej nemocnice Slovenska bol vytvorený v spolupráci s odbornými medicínskymi kapacitami s prihliadnutím na normy vyspelého sveta a
  •  aby financovanie novej Národnej nemocnice  Slovenska zohľadňovalo reálne náklady na prevádzku koncovej nemocnice.

 

Vážený pán premiér,

na záver dovoľte, jeden citát, ktorý ste povedal v súvislosti s výstavbou nového národného  futbalového štadióna v Bratislave : „Ja osobne zastávam názor: ak niečo staviame, tak stavajme to najlepšie, najmodernejšie a najexkluzívnejšie, ako to postaviť môžeme. Aby všetci, ktorí ten štadión navštívia, mohli byť na neho hrdí“.

Veríme, že si uvedomíte svoju významnú úlohu v riešení problému Národnej nemocnice Slovenska, že svojimi skutkami dokážete, to čo veľa politikov pred vami len hovorilo, že štát musí byť silný a musí slúžiť ľuďom. Štát musí ukázať svoju silu pre dobro svojich občanov a nesmie dovoliť aby finančné skupiny ovládli naše zdravotníctvo, lebo zdravotníctvo je  najzákladnejšia sociálna istota občanov.

Pán premiér, dnes  máte príležitosť činmi dokázať, že „kauza Gorila bola kauzou len Dzurindovej vlády“.

S pozdravom

MUDr.  Peter Visolajský

predseda Lekárskeho odborového združenia

Ak chcete v tejto veci niečo spraviť, stačí aj málo. Politici konajú pod tlakom verejnej mienky. Tlak bude väčší, ak aj tento list bude mať vysokú čítanosť. Tomu pomôžete kliknutím na zvýšenie karmy, zdieľaním na facebooku a hlasovaním tu.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Obvinenie kajúcnikov smeruje k dvom vyšetrovateľom NAKA

Obvinenie opisuje manipulácie, ale nie systém, o ktorom hovorí Fico.

Komentár Nataše Holinovej

Prezidentka poslala milosti na správne adresy (komentár)

Zuzana Čaputová opakovane otvára tému drakonických trestov za marihuanu.


Už ste čítali?